Importera Amerikanskt rättssystem?

Politik sköts just nu enligt plutokratiska principer med juridiken som hjälpmedel. Förenklat: Håller ni inte med om de potentiella lagar som företagen vill ha stämmer de skiten ur er ändå. I tider som dessa behöver vi verkligen skydda våra ISP:er (internetleverantörer)! Vad upphovsrättsmaffian gör just nu är att försöka bryta ner Mere Conduit-principen (Budbärarimmuniteten) genom att dra ISP:er, som varken har rättighet eller skyldighet att kontrollera vad som skickas genom sina kablar, för att ISP:erna inte kollar vad som skickas i deras kablar.

Preposterous, I know!

Som tur är har ett initiativ för att förhindra detta skapats. Jag tror att en väldigt stor majoritet ser vilka fördelar både demokratin och allmännyttan drar av att behålla Mere conduit-principen. Därför har Open Internet-fonden skapats för att betala ISP:ers rättegångskostnader.

Brokep

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper