Vi gillar Zackrisson

Yes we do :)
"Ersättningen till artisten för ett framförande måste ju vara en spottstyver i relation till de administrativa kostnaderna för de juridiska processerna. Det måste gå att hitta smidigare system för detta, via en modernare lagstiftning eller globala avtal.

Det får mig åter att tänka på min vän musikern som hade samplat Stravinskys Våroffer, och ville ge ut det. Via hans svensk skivbolag fick de veta att det skulle kosta 20 000 dollar bara att få ställa frågan till rättighetsinnehavaren i USA. Det måste gå att skapa ekonomiska system, avtal, som sköter sådant mycket smidigare, så varje enskild person som vill skapa något nytt baserat på ett gammalt verk, inte behöver anlita en egen juristfirma."

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper