Svenska folket guillouade?

Samtidigt som DN skriver hur svenskarna bara blir mer och mer negativa till övervakning, skriver samtidigt nio internetoperatörer om hur allvarligt det är man vill att de ska granska sina kunder och vilka konsekvenser det kommer få, samtidigt som den lysande statsvetaren Henrik Oscarsson skriver om piratpartiet och deras massiva mängd förstaårsväljare.

Det här med att integritetsfrågor är en fluga, att piratpartiet är ett envalsparti och liknande attityder som vi får från de konkurrerande partierna hela tiden. Försöker riksdagspartierna måhända guilloua oss?

2 kommentarer:

Martin sa...

Det är litet svårläst med ljusblåa länkar på vit bakgrund.

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Har bytt nu. Inte riktigt nöjd, men det är mer funktionellt iallafall. Tack för input :)

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper