Pedofilireflektioner och principprogrammet

I piratpartiets principprogram står det under "Demokrati och medborgerliga rättigheter och friheter", gällande våra grundlagsskyddade rättigheter (Yttrandefriheten och tryckfriheten, men även t.ex. tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet) att:
"Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning."
Därmed är väl frågan om pedofiler ska få yttra sig redan avgjord för piratpartiet. Eller?

7 kommentarer:

Anonym sa...

Japp, dom har samma rätt att yttra sig som du!

Grå sa...

Helt klart har de rätt att yttra sig, framföra sina åsikter och liknande. Skulle gärna vilja se det partiprogram som nekar dem yttrandefrihet.

Samtidigt finns det många andra lagar att ta hänsyn till. Själva utförandet av pedofili är brottsligt.

Vill man dra en parallell till pirater så säger lagen visserligen att illegal fildelning är just illegal, men det finns absolut inga lagar som förbjuder pirater från att framföra sina åsikter, däribland åsikten att lagen borde ändras.

Yttrandefriheten är en av de grundläggande medborgerliga rättigheterna som Piratpartiet försvarar. Antingen har vi den, eller också inte. Vi kan inte välja att den inte ska gälla dem vars åsikter vi inte gillar.

xor sa...

Men, det kommer aldrig att hända att någon går ut offentligt med att den har en sådan sexuell läggning. Massor av människor skulle ju flippa ur och tro att de gjorde en god handling när de attackerade den personen.

I övrig är det klart att man har rätt att ha precis vilken sexuell läggning som helst. Med det säger jag inte att det är okej okej att sexa småbarn eller djur, ifall någon av kommentatorerna skulle råka blanda ihop tanke och handling.

Hanna Dönsberg sa...

Du har rätt Isak, pedofiler är också människor. Sjuka människor, förvisso, men ändå människor.

Om det uppkom en mjukare attityd mot pedofiler, typ "det du gör är sjukt, men vi ska försöka hjälpa dig", kanske vi skulle ha mindre problem med detta i samhället? Vad vet jag, jag är juh bara en liten pirat ;P

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Grå: "Samtidigt finns det många andra lagar att ta hänsyn till. Själva utförandet av pedofili är brottsligt."

Jo, jag vet. Och jag tycker definitivt att övergrepp mot barn ska vara lagstiftat. I övrigt har du helt rätt. Bra parallell :)

xor: "Med det säger jag inte att det är okej okej att sexa småbarn eller djur, ifall någon av kommentatorerna skulle råka blanda ihop tanke och handling."

Funderade på att lägga in en disclaimer angående just skillnaden mellan tanke och handling :P

Hanna Dönsberg: Hur man ska förhindra brotten är en sak, hur vi ska låta pedonojan forma samhället är en annan.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Till Hanna Dönsberg: Du har rätt Hanna, homosexuella är också människor. Sjuka människor, förvisso, men ändå människor. ; )

Som jag ser det är det inte fel i sig att vara pedofil, däremot anser jag inte att de ska få ha sex med barn. Givetvis ska de få yttra sig, givetvis ska de få jobba med barn om de så vill, bara de inte förgriper sig på dem. Att förbjuda dem dessa saker är lite som att förbjuda en heterosexuell man att jobba med homosexuella kvinnor, ungefär.

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper