HAX: Hur vi river upp FRA-lagen själva

Så sänker vi FRA!

Hörupp! Läs! Handla! Sprid!

Med ett år kvar till riksdagsvalet och partiernas interna nomineringsarbete i full gång, så börjar det bli en smula nervöst inom borgerligheten.

Därför är det inte speciellt troligt att det går att få ihop minst fyra riksdagsledamöter som röstar för att FRA-lagen skall rivas upp. De skulle helt enkelt stoppas från att kandidera igen av sina respektive partiledningar.

Däremot är det fullt realistiskt att få minst åtta borgerliga ledamöter att avstå i voteringen.

På så sätt slipper de aktivt rösta med (s). Och ett visst utrymme för samvetskval finns fortfarande i de borgerliga partierna. Resultatet av att minst åtta borgerliga ledamöter trycker på avstår-knappen blir det samma som fyra borgerliga röster för motionerna – det vill säga att FRA-lagen rivs upp.

Jag upprepar: Det är fullt realistiskt att få ihop minst åtta borgerliga riksdagsledamöter som avstår. Inte kvittar ut sig, utan aktivt trycker på avstår-knappen. Jag vågar påstå att det redan finns ledamöter som går att sätta upp på den listan. Men det krävs fler. Gärna fler än åtta.

För att detta skall ske, så måste det bli lite glöd i FRA-frågan igen. Då måste vi börja bloggbäva, då måste media göra ett ryck på så väl ledar- som nyhetsplats – och då måste folk höra av sig till sina riksdagsledamöter.

Skriv till "dina" borgerliga riksdagsledamöter. Skriv brev, skicka vykort eller sänd personliga mail (mailbombning med identiska massmail kommer dock inte att fungera lika bra som individuella meddelanden). Eller ring dem. Här är hela listan.

Berätta för dem varför du vill att de skall riva upp FRA-lagen. Och gör klart att om de inte tänker rösta för motionerna om att riva upp – så hoppas du och ber dem att i vart fall aktivt avstå i voteringen den 14 oktober.

Efter en del möten nu under mitt korta Stockholmsbesök är jag säker på att detta är ett möjligt och fullt realistiskt sätt att riva upp FRA-lagen. Men det förutsätter att vi handlar på bred front. Nu!


Hela inlägget är alltså kopierat direkt från Henrik Alexandersson.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper