Demokratins fiender: ECPAT, IB och Rasbiologiska institutet

Jag ursäktar en lång post. Men den är bra! Jag har dessutom sorterat ut flera viktiga nyheter.

I någon sorts uppgivenhet inför världen har jag haft en svacka. Jag har inte orkat ta tag i motgångarna här på bloggen. De har diskuterats tillräckligt på andra forum och i andra sammanhang. Men jag kan betrygga folk med att den informationspolitiska debatten inte är över. Vad vi gör nu är att ommobilisera i båda leden efter senaste EU-valet. Alla val är ju situationer där folk verkligen visar hur det politiska klimatet ser ut.

Största nyheten: Många visste att det skulle hända, och nu hände det. Öppet krig mellan Piratpartiet och ECPAT. Vill man till historiens början ska man läsa Pirat-Jannes bloggpost om besöket hos ECPAT och rikskrim han gjorde med Stefan Flod. Därnäst bör man läsa Oscar Swarts artikel på Newsmill med svidande kritik mot ECPAT och hur de lägger sig i partipolitiken i sitt samarbete med rikskrim. Kritiken svider särskilt av två anledningar.
För det första för att ECPAT utger sig för att vara så goda. Deras syfte skall endast vara att "förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel: barnpornografi, trafficking och barnsexturism". Men skall verkligen detta arbetet vara viktigare än var människas rättigheter? Är det viktigare än friheten till yttranden och opinionsbildande i en demokratisk nation som Sverige? Swartz tar i artikeln upp hur ECPAT och rikskrim använt sin makt mot piratpartistiska bloggare, såsom han själv, The Pirate Bay, och tankesmedjan Piratbyrån.
För det andra för att ECPAT samarbetar med rikskrim. Rikskrim ska inte vara partipolitiskt färgade med den makt de har. Jag vill inte veta vad som händer när polisen börjar samarbeta med AFA för att "bekämpa fascister".
Sedan kan man läsa ECPATs bloggpost om händelsen, bloggen Sidvind som de länkar till, Pirat-Jannes kommetar på ECPATs bloggpost och Swartz kommentar på sin egna blogg. Swartz tar här upp hur sexualpolitik inte får färga våra mänskliga rättigheter. Vi kan inte ge upp vårt privatliv på grund av lagar för att vissa lagar ses som moraliskt viktiga, då de reglerar vad som kan vara stötande för vissa.
Slutligen kan man avrunda med att läsa perspektiv från två bra tänkare som inte varit lika inblandade i händelsen: Henrik Alexandersson och ProjO.

Nästa nyhet var jag själv tveksam till sanningsvärdet i. Det är det jag avskyr med absurda nyheter. Socialtjänstdatautredningen vill att man ska kunna söka på personers etnicitet och politiska tillhörighet. Innan man diskuterar vidare bör man fråga sig varför dessa faktorer ska samköras. Om man vill ha frågan färdigformulerad kan man sno Falkvinges "Sök på kombinationer av rasbiologi och politiska åsikter"?". Vill man tala ändamålsglidning kan man fråga sig samma sak som Henrik Alexandersson:
"Det är också anmärkningsvärt att var man råkar vara född eller vad man tycker skall ha betydelse för socialens och sjukvårdens verksamhet. Man kan undra hur denna information är tänkt att användas."
Det är oroväckande att folk klagar och klagar över vår nittonhundratalshistoria med Informationsbyrån och rasbiologiska institutet där åsiktsregistrering (Hålla koll på vilka som röstar vad och registerföra detta) respektive rasbiologi (Mätande och testande av personer som är födda på olika platser och med olika synliga fenotyper) utfördes. Men när man vill ge båda uppgifterna till redan befintliga myndigheter, då fortsätter medelsvensson och gråsosse bry sig om SAABs överlevnad, studiestöd och A-kassa. SR bekräftar.

Allt sammanfattas med Rick Falkvinges något lustiga, något djupa, något metaforiska och väldigt smarta kommentar:
"Man pratar ibland om hemska spindlar i Australien, ormar i Latinamerika, etc, som man ska se upp för. Men det finns några saker i naturen att se upp för i Sverige också.

Det finns en relativt ovanlig växt i Sverige, Nymphaea alba, som är så giftig att om man bara har suttit rakt under dess blomma i så lite som en halvtimme, så har man absolut ingen chans att överleva. Inga kända fall av överlevnad finns nedtecknade."

This is just in. Peter Sunde om ECPAT-affären.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper