Anonymous - Iran (PM)

Anonymous har nu släppt ett PM om Iran. Dom har redan koordinerat arbetet med Iranskt internet sedan revolutionens början och arbetat hårt. Nu har de alltså kommit med ett uttalande.
"[...]
While the governments of the world condemn you for your suppression of human rights, Anonymous has taken a particular interest in your recent attempts to censor the internet, not only for your own people, but for the citizens of the entire world.

Such suppression of dissent cannot go unpunished. By cutting off communication of the Iranian citizens to the rest of the world, you have made it clear to us that the most revered of human rights - the right to free speech - is no longer important to you.
[...]"

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper