Censur av censurinfo

“The first rule of censorship is that you cannot talk about censorship.”A few months ago, when
Wikileaks was blocked by Australian censors for leaking the Australian blacklist (later found to have legal websites in it), an editor famously remarked, “The first rule of censorship is that you cannot talk about censorship.” It seems as though a similar thing is happening with Finnish censors now where a website devoted to transparency was added to the government mandated censorship list.


Länk här.
När vi är där kan man se lite på Australiensisk lagstiftning. Ett av de möjliga villkoren (det första!) för att en film ska anses "objectionable" är att den:
"describes, depicts, expresses or otherwise deals with matters of sex,
drug misuse or addiction, crime, cruelty, violence or revolting or
abhorrent phenomena in a manner that is likely to cause offence to a
reasonable adult"
Jämför detta med David Eberhards bok "Ingen tar skit i de lättkränktas land" där han visar att människor kan bli kränkta av allt. För definitionen av kränkthet grundar sig i samma sak. Den subjektiva känslan av att bli kränkt.

Slutkläm: Vi ska alltså censurera allt som någon vill censurera (då man kan anse sig kränkt baserat på...ingenting). Och ingen får veta vad som censureras. Way to go Demokrati!


Se även: Nätkonservativ och fildelningsnegativ ekonomijournalist vill ha friare internet.
Och Marcin de Kaminski fyllebloggar?
Tjuvlyssnats "En synad bluff".

1 kommentar:

Ole Husgaard sa...

Almost same problem in Denmark, although the police here did not dare censor WikiLeaks.

In December last year the danish censorship list was leaked on WikiLeaks.

In April this year the law was changed in Denmark, so that any journalist who wants to check if there really is child pornography on the censored sites can get a year of prison, if he finds child pornography on just one of the sites.

No we can't have journalists investigating this, because we cannot talk about censorship.

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper