För ett demokratiskt Sverige i tiden

Leo Erlandson skrev ett viktigt inlägg igår, "Internet som demokratiskt verktyg". Han tar upp Internets roll i Iran. Han går vidare till P J Anders Linders krönika i SvD där Linder bland annat skriver:
"Det var alltså inget märkvärdigt som stod i SvD i söndags, bara klassiskt borgerliga åsikter om att det är viktigt med individperspektiv på rättsfrågor och skatter och med ett tydligt nej till långtgående övervakning och registrering av människor som inte misstänks för brott.

Det märkvärdiga är att dessa åsikter blir betraktade som uttryck för piratpartism. Så långt har det gått. Och en sak måste jag medge: det var inte många partiledningar utöver piratpartisternas som talade om frihet och integritet under EU-valrörelsen.

Det gör mig inte till piratpartist. Men det gör mig förtvivlad."

Här är kärnan i varför fokuspartiet Piratpartiet finns. Integritet och frihet är inte nya frågor (till skillnad från när fokuspartiet miljöpartiet kom in). Men politikerna har helt tappat fokus från detta otroligt viktiga. Dessa demokratins stöttepelare. Och därför behövs piratpartiet. Men det Leo Erlandson säger senare är också viktigt:
"Faktum är att vi är alla lika viktiga i kampen för demokrati, precis som i Iran. Oavsett om vi är folkpartister, piratpartister, vänsterpartister eller moderater som kämpar för de grundläggande demokratiska rättigheterna."

Och det är sant. Vi piratpartister kommer inte klara det ensamma. Vi kommer inte kunna, och ska inte, bilda regering i en representativ demokrati som Sverige. Vi behöver lila människor i de blå och de röda. Vi behöver folk som Karl Sigfrid (m), Camilla Lindberg (fp), Christopher Fjellner (m), Carl Schlyter (mp) och Erik Josefsson (v).

Läs också: Fotboja på fildelare från Badlands Hyena.

2 kommentarer:

Leo sa...

Tack för länk!

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Chill ändå. Internet är per definition länkar. Tack för ett bra inlägg :)

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper