Regler mot konkurrens och skapande?

Jag känner samma sak som Karl Sigfrid. Det är skönt att det inte längre bara är jurister och lobbyister som skriver i immaterialrätten (patent- och upphovsrätt). På DN skriver gästforskaren i ekonomi på Harvard Magnus Wiberg om hur dålig immaterialrätt är. Viktigast är stycket:
"Även i en ekonomi utan intellektuella äganderätter kommer upphovsmannen att erhålla ett kortsiktigt monopol och därmed göra vinst. Det beror på att det existerar kostnader för produktimitation som i vissa fall kan vara avsevärda (till exempel inom bilindustrin), vilket begränsar kopiering och nyetablering av företag på marknaden. Med viss sannolikhet gör emellertid innovatören en lägre (mer rimlig?) vinst jämfört med i en ekonomi med intellektuella äganderätter. Däremot medför avsaknaden av dessa äganderätter ökad konkurrens, lägre priser och fler produkter för konsumenter. Detta utgör en samhällsekonomisk vinst för konsumentkollektivet som ska jämföras med den lägre vinsten för den enskilde monopolisten."
Såklart kommer folk skrika om företagen och kreatörerna behöver sina pengar. Behöver dom? Då jag är halvvägs igenom hans senaste bok förs tankarna direkt till David Eberhard. Är det orättvist att alla inte kan bli skitrika på immaterialrätt? Det finns många branscher idag jag tror det är svårare att bli rik på. Det sägs vara ganska svårt att öppna egen restaurant som klarar sig över ett år. Är det ett skäl att börja införa skyddsregler för kockarna, så att rätterna kostar dubbelt så mycket.

Nej, skippa dagens hårda immaterialrätt! Alla tjänar på ökad konkurrens och lägre priser (rimligtvis kreatörerna också i en viss utsträckning då de också är konsumenter av andras kreationer).

Vill ni läsa mer rekommenderas Gustav Nipe, Hasslers och Krusells artikel i Ekonomistas, Jacob Dexe och Isobel Hadley-Kamptz.

För underhållning, läs också "Har du provat att starta om modemet", tipsat av kd35a.

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper