Gersons Axiom, ny version

Den här versionen av axiomet publicerades 14 Juni 2009, 02:30 svensk tid. Jag ursäktar bristande språk för matematiken och fysiken i axiomet. Har dessa tankar funnits innan? Var?

"Heisenbergs osäkerhetsprincip antas vara falsk.

n1 , n2 , ... , nk utgör mängden n.
Om man har all data för dimensionerna n1 , n2 , ... , nk i ett läge h i dimensionen x och x inte är en del av mängden n kan man bestämma all data för dimensionerna n1 , n2 , ... , nk i alla lägen h i dimensionen x."

1 kommentar:

Leo sa...

Det är ofta enklare att bevisa att något är falskt, än att bevisa att det är sant. Det räcker med att du hittar en instans som visar att Heisenberg har fel i sin osäkerhetsprincip.

Jag är osäker på var du ska börja, men lycka till! :)

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper