Sydsvenskan fail

EDIT: Sydsvenskans rättelse diskuteras och länkas till här.
Sydsvenskan träffar fel. Igen. Idag påstår de att öppna trådlösa nätverk beror på okunskap, och de tror att det är konstigt efter IPRED. De verkar kämpa för ett internet där man låser in sig i anonyma roller. Där ens röst inte har ett namn och man är ospårbar. Det är då Jonas Gardells pöbel uppstår. Det kanske är det som alltid varit visionen.

Anyhow,
De påstår att öppna nätverk gör att man åker fast lättare med privatpolislagens (IPRED) privatpolisverktyg. Här är dock problemet redan formulerat i lagen. Rättssäkerhet. Det är inte upp till den anklagade att bevisa att det är just den anklagade som använt sin uppkoppling för upphovsrättsintrång om flera personer haft tillträde till uppkopplingen. Då kan man tycka att IPREDIA-användare får skylla sig själva. Men då gör man domstolen politisk och inte juridisk.

För IPREDIA är politik. Det är inte bara en kritik mot bristen av rättssäkerhet i IPRED-lagen. Det är en strävan efter det öppna och fria internet. Det internet Sydsvenskan, Jonas Gardell, IFPI och många andra aktörer vill bekämpa. Det är dessutom en strävan efter att göra internet en del av samhället, närsomhelst och överallt. Så hjälp oss skapa ett öppet, fritt och demokratiskt samhälle på IPREDIA. Det är gratis, det är lätt och det är en god gärning. Politiskt såväl som etiskt.

Sydsvenskan verkar dessutom tala lite dolt om ännu fler regleringar av internet här. Men hot finns i verkliga livet också. Hot utan stäng av-knapp. Och våld. Och droger. What about that?


Passa på att besöka Medici cu Internet (Doctors with Internet) och Hackers Without Borders på väg ut.

4 kommentarer:

Argument sa...

Sydsvenskan har rättat sitt fel. Bra, känns lite bakvänt annars, att bara för att man har öppet trådlöst nätverk är man skyldig till brott om någon annan laddar ner...
http://sydsvenskan.se/malmo/article444053/Natverksabonnent-inte-ansvarig.html

Anonym sa...

Om ett öppet nätverk kan användas av andra för brottsliga metoder så kommer garanterat den som står för detta nätverk att åka dit så det stänker om det vid en som sagt eventuell brottslighet utförd av oavsett vem.Den som tror något annat lever förmodligen fortfarande i sin egen verklighet.

Peder

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Den som tror något annat lever i en förhållandevis rättsäker nation. IPRED är ett brott mot bland annat rättssäkerheten, men vissa av de rättssäkra traditioner vi hade lever kvar. Sydsvenskan skriver tydligt i sin rättelse att det INTE är abonnenten som har ansvar för vad folk gör när de trängt in på hans nätverk. Sydsvenskan skriver också om praxis i Danmark. Att man frikänd ALLA som haft öppna trådlösa nätverk där.

Hej rättssäkerhet!

http://www.sydsvenskan.se/malmo/article444053/Natverksabonnent-inte-ansvarig.html

Anonym sa...

Peder: Sluta spekulera.

Det har inträffat flera gånger både i Sverige och i våra grannländer. I inget fall har innehavaren av nätverket fällts.

Det vore rättsvidrigt om så var fallet.

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper