Anonymous China

Sådant här gör mig hoppfull. FT har en artikel om kinesisk censur, "control, halt, delete". Men samtidigt som de skriver om den utökade kinesiska censuren, om hur alla kinesiska datorer (alla!) ska utrustas med spion- och filtreringsprogrammet Green Dam, skriver de också om motståndet. De börjar artikeln med:

This week, an open letter appeared on Chinese blogs and online bulletin boards. “Hello, internet censorship institutions of the Chinese government,” it said. “We are the anonymous netizens. We hereby decide that from July 1 2009, we will start a full-scale global attack on all censorship systems you control.”

Beijing’s attempts to manipulate the internet would, the message predicted, “soon be swept on to the rubbish pile of history”.

Chinese internet users, although skilled at dodging the censors, are angrier than they have ever been. The anonymous declaration of war is just one sign of the strains emerging as the global spread of internet access, and its embrace by activists of all stripes, triggers an unprecedented crackdown by national governments that threatens to transform the way hundreds of millions of people communicate.

Och det anonyma internet går knappast att stoppa! Det har till och med Jonas Gardell insett. Motstånd från väst har redan börjat. Men det kommer från datorföretagen. Citerar:
Now, Beijing is trying to cement its control with a decree that from July 1, all computers sold in the country must come with a program called Green Dam/Youth Escort, which the government says will be used to block access to pornography sites. Dell, Hewlett-Packard and other computer makers are protesting and have won the support of US trade officials, who are threatening to bring the matter to the World Trade Organisation.

Men vi måste också kämpa. Jag uppmanar organisationer som Anonymous, Hackers Without Borders, Piratbyrån och The Pirate Bay att starta kampanjer mot censurorganisationerna och för det kinesiska folket. Ger vi dem internet kanske de ger oss ett demokratiskt Kina (Då har vi dessutom kommit ett steg närmare Nordkorealösningen).

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper