Ännu en rättelse (Om Bodström)

Blev länkad av Rick idag. Då insåg jag att jag formulerat mig lite fel. Självklart är det bra att Bodström börjar blogga. Men fenomenet Bodström, och fenomenet Bodströmssamhället stör jag mig på. Jag kan inte tycka att Thomas Bodström är en bra politiker på något sätt. Att han följer det mönstret på sin blogg är inte konstigt. Men för honom själv är det säkert bra att han bloggar. Det kanske finns hopp för honom att lära sig också.

Nu finns "Den ena handen vet", omskrivningen av "Staten & Kapitalet" inspelad och tillgänglig för nedladdning.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper