Varför inte fuldelningsmotståndare bör ställa sig bakom censur av TPB

HAX skriver:
"Operatörerna skall sköta filtrering av trafiken från internets stamnät till sina egna nät. Här talas om att de bara skall distribuera "legal content". Vilket kan innebära blockering av allt från spelsiter (Italien) till sidor som ifrågasätter Turkiets folkmord på armenier (Frankrike) eller Pirate Bay (lite varstans). Listan kan göras väldigt lång. Och har man en gång börjat censurera, då är det lätt att utvidga filtreringen."
Blir det lika lätt att ställa sig bakom censur av TPB när det jämför med censur av kritik mot vetenskapen?

1 kommentar:

Rick sa...

Fett kasst. Även om jag inte gillar fuldelning ;) Fildelning är dock pro ^_^

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper