Högerpropaganda?

Men ser man på. Högern är inte ond! HAX träffar rätt igen i argumentationen.

"Den ideologi jag sympatiserar med är – enligt min fattningsförmåga – den enda som bygger på frivillighet. Ett liberalt samhälle är det enda där alla kan leva efter eget huvud. Vilket står i kontrast mot allt det som socialister, konservativa, kommunister, miljömuppar, feminister, nationalister och religiösa missionärer vill tvingahela svenska folket."
"Alla är olika. Så varför skulle vi inte få göra de val som låter oss leva lyckliga liv, som vi kan vara nöjda med? Varför skall politiken styra och ställa över sådant som människor är bättre skickade att bestämma över själva?"
Dessutom tror jag Sydsvenskan försöker vara roliga på ledarbloggen.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper