Demokratiskt polisväsende

För er som faktiskt trodde att FRA bara spanar på utlandshot, läs Aftonbladet. Artikeln handlar om SÄPOs och FRAs spaning:
"Aftonbladets ledarsida kan i dag avslöja att Säpo bett FRA spana på rent svenska grupper.
[...]
Lagstödet för denna verksamhet är också tveksamt."
De skriver också varför SÄPO samarbetar med FRA:
"Säpos motiv att vända sig till FRA kan ha varit att komma runt kravet på domstolsprövning innan avlyssning får ske."
Jag tycker vi är berättigad till ett polis- och militärväsende som jobbar för oss och ansvarar inför oss. Att polisväsendet ses som en fiende av många medborgare är inte konstigt när folkvalda politiker stiftar lagar som ger polisväsendet rättigheter vi inte vill att de ska ha. Och dessutom går polisväsendet själva ännu längre och använder metoder som är förbjudna eller hittar kryphål i de lagar som finns.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper