Förbjud eller dela?

Som innan en god och en dålig nyhet:

Dåligt:
ECPATs lista. ECPAT vill att svenska operatörer ska spärra sidor som innehåller länkar till barnporr. Budbärarförbudet märks av igen. Att det dessutom är det betvivlade ECPAT som står för listan kan knappast göra censuren lättare.
Men men, det finns folk som stödjer detta. De är villiga att göra allt för att få barnporren att försvinna. Rick Falkvinge har pekat ut ännu en effekt av ECPATs länkningsförbud. Han skriver:
"Om vi bortser från det orimliga i att kriminalisera länkande för en sekund, så får detta ohyggliga effekter på samhällsdebatten. Det innebär nämligen att censurlistan, som sådan, klassas som barnporr i det här filtret. Den som hittar listan och publicerar den i ett blogginlägg, så att den kan diskuteras, kommer att få sin blogg klassad som barnporr av ECPAT. Det innebär att den som ens försöker diskutera censurlistan på nätet omedelbart censureras av rikspolisstyrelsen och att besökarna får reda på att vederbörande är pedofil."
Som tur är finns det ett motstånd. Tele2 har vägrat att skriva under. De gör motstånd mot ECPATs antiintellektualism. Det ska de ha creds för!
Enligt Aftonbladet har dock följande skrivit på:
Teliasonera 3 Bredbandsbolaget Comhem Glocalnet Perspektive bredband Rix port 80 Tdc Sverige Telenor Sunet It-Hälsingland Ljusnet

Goda:
Infallsvinkel har kommit med ett utmärkt förslag, och satt igång att arbeta med det. Femton bibliotekspolitiska mål. Inte bara går biblioteken rakt i linje med piratpartiets mål och principer, ja hela piratidén. Dessutom är biblioteken otroligt viktiga. Mycket viktigare än man tror. Kanske hade de varit mer välbesökta efter en ordentlig upprustning. Hela listan och blogginlägget hittar ni här. Jag tar upp höjdpunkterna:
"2) Biblioteken bör ha en policy om informationsfrihet.

Ett bibliotek får inte vika sig för politiska påtryckningar om att ta bort vissa böcker ur sortimentet. Detta gäller oavsett om böckerna behandlar oönskade politiska åsikter eller anses vara “sedlighetssårande”. (Undantag kan gälla specifikt för barnpornografiska skildringar.)

[...]

6) Biblioteken bör erbjuda trådlöst nätverk.

Naturligtvis är detta en ren servicefråga. Vissa bibliotek är oroliga för konsekvenserna av IPRED-lagen, men detta bör inte hindra biblioteken från att erbjuda besökarna möjlighet att använda Internet på sina bärbara datorer.

[...]

14) Forskningsresultat ska göras fritt tillgängliga (open access).

Se nedan.

15) Biblioteken ska satsa på digital informationsspridning.

Detta är sedan 2004 ett krav i bibliotekslagens andra paragraf:

Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare.

Många bibliotek är mycket duktiga på detta. (Säkert är det många svenskar som för första gången surfade på webben på ett bibliotek.) Men förbättringar kan ändå ske i fråga om E-böcker och möjlighet till laglig nedladdning av musik."

Särskilt punkt 2 är viktig för mig. Jag hade turen att hitta en Mein Kampf i vårt skolbibliotek. På flera ställen stod det övertydligt att åsikterna i boken inte var samma som åsikterna från förlaget, tryckeriet etc. Man kan ju bara gissa vad nästa steg är.
Jag tycker också punkt 8 är väldigt smart och nytänkande:
"8) Biblioteken bör satsa på print-on-demand-teknik.

I USA har några bibliotek installerat ett slags avancerade skrivare/boktryckare där man mot en låg avgift kan få ett eget exemplar upptryckt av olika böcker."

Christian Engström, vår vice, står bakom idén.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper