Rättelse till "Skrämmande vad folk tror"

I mitt tidigare inlägg "Skrämmande vad folk tror" citerade jag från Peter Sunde när han antog att statistiken Marklund drog upp gällande illegala nedladdningar kom från MySpace.

Tydligen är detta fel. Som Peter Sunde rapporterar togs statistiken från en bluffsida. Way to go journalisten Marklund! Nästan lika bra som Gömda!

Intressant är att jag enligt journalisten Marklunds källa är mer nedladdad än Stockholm Stoner (Med cirka 3 000)! Hur många exemplar av mig har sålts? Hur mycket pengar har jag tjänat? Kanske kan de som laddat ned cirka 25 000 exemplar av mig betala mina studielån?

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper