Några länkar inför IPRED samt piratsynen på kunskap

Scaber Nestor skriver intressant och länkar till en artikel som beskriver hur pengaförflyttningarna går när man "hjälper" artister. I artikeln citeras artistadvokaten John Branca med orden:
"Artist managers and lawyers have been wondering for months when their artists will see money from the copyright settlements and how it will be accounted for. Some of them are even talking about filing lawsuits if they don't get paid soon."
Är någon förvånad? Varifrån kom idén om IPRED? Var det från artisterna? Eller var det från den mer kommersiella sidan av mediaindustrin och deras intresseorganisationer?

Men det lustiga är ju att artister lyckas tjäna pengar utan platsskivorna. Frågan är om det inte är dags att skrota den gamla modellen. Personligen anser jag att mediaindustrin i dsagsläget är alldeles för dyr. Och jag förstår artister som blir frustrerade av sin fattigdom. Alla deras pengar går ju till högre makter. Om man ska citera Timbuktu, när han stödjer Peter "Brokep" Sunde om TPB i Svt:s "Eftersnack":
Jason Diakte: "Till skillnad från det stora maskineri och etablissemang som faktiskt har skott sig på artisters svett och blod sedan skivindustrin föddes. Gigantiska företagsapparater som nu har magrat, kastat smuts åt andra hållet så att säga när det egentligen är ett väldigt litet glashus dom sitter i."
Copyriot skriver om varför kunliga bibliotekets forskningschef klagar på IPRED.

Wired har skrivit en artikel om Piratpartiets kandidatur i EU-valet, koncentrerad på Christian Engström med inledningsorden: "Activist Christian Engström looks more like a engineer than a buccaneer."

Från Slashdot via HAX som länkar vidare kommer orden:
"The UN Human Rights Council assaulted free expression today, in a 23-11 vote that urges member states to adopt laws outlawing criticism of religions. The proposal came to the UN from Pakistan on behalf of the Organization for the Islamic Conference."
Detta visar varför piratrörelsen är viktig. Den handlar inte bara om gratis kunskap, utan fri kunskap. Fri kommunikation är ett stort steg mot fri kunskap. Fri kritik och fri granskning är ett minst lika stort steg.
Ska nästa IPRED begränsa medborgarnas rätt att kritisera religion? Ska man ge de religiösa ledarna makten att döma?

Fri kunskap och gratis kunskap var dessutom ett starkt tema i paneldebatten som LUPEF och Piratstudenterna höll vid namnet "Internet och Fri information" i fredags. I panelen satt: Lina Ydrefelt, bibliotekarie och allmänt bildad i nätkulturer. Måns Svensson, fil. dr. i rättssociologi som hade många bra argument för varför internet inte behövde så mycket regler. De byggde på både att internet redan hade mängder av icke-juridiska regler, och att det automatiskt skulle bildas efter hand. Slutligen Fritz-Anton Fritzson, doktorand i praktisk filosofi som fungerade som motvikt till de andra då han inte förespråkade gratis information.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper