Censur?

Censuren är på väg bort säger Karl Sigfrid. Jag hoppas det stämmer. Jag hoppas också motionen Sigfrid skrivit med Finn Bengtsson går igenom. Jag förstår inte varför vi har censur på våra filmer? Tror staten fortfarande att vi behöver skyddas från det otäcka? Det otäcka för mig är hur mycket staten vill vara vår förälder. En människa bör faktiskt kunna bedöma själv om man vill/klarar av att se en film.

Det är intressant att de i motionen talar om "Censur och andra repressiva åtgärder" och att de talar om att censuren är till "för att ”skydda” även myndiga medborgare mot onödiga hemskheter". Snyggt gjort!

Jag vill helst inte kommentera artikeln i DN. Så många har redan gjort det. Men det känns inte lönt att diskutera politik med politiska journalister som inte har något intresse av politik. Hur vet jag att de inte har det? De förutsätter att all politik drivs på grund av pengar. Men vill ni läsa om det kan ni läsa Opassande-Emma, någon av Henrik Alexanderssons inlägg, Rick Falkvinge, Frihet, fildeling och Feminism, eller Badlands Hyena till att börja med.
Svidande kritik DN? Massmedia förlorar mer och mer respekt.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper