Länkar

Peter Sunde är miljöpartist. Förvirrande, men sant.

Fredrik Neij slutar inte jobba på p.g.a. juridiska problem säger Expressen. Han höll igång servrarna från rättssalen under slutpläderingen från åklagarsidan.

IDG.se listar höjpunkterna från rättegången. Det är inte ofta en rättegång får en händelsetopplista. Wadsteds sparvar är med. IRL/AFK-konversationen är med. Sundes "Det är min personliga åsikt att åklagaren är dum i huvudet.". är med och likaså Svartholm-Wargs "Varken jag eller Fredrik gör oss speciellt bra i möblerade rum.". Med många andra roliga tillfällen.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper