Magnus Betner

"Den enda logiska vägen att gå är att yttrandefriheten gäller för alla hela tiden. Till och med Runar måste ju få åka omkring och sprida sin dynga. Sedan får vi andra säga emot. Om Nationalsocialistisk Front tycker det verkar som en bra affärsidé att gå till val på att dom inte vill ha fler val så får dom väl göra det då. Det måste ju vara så. Yttrandefriheten måste gälla även dom som inte vill ha någon."
Från Magnus Betners "Jesus är gay" från turnen "Ingenting är heligt". Klipp nedan:

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper