Etablissemanget förlorar tolkningsföreträdet!

Nu är folk sura på riktigt. Det blir tydligare och tydligare. De som en gång hade tolkningsföreträde på informationsmarknaden klarar inte av att så många människor uttrycker sig. De vill ha rätt. De vill vara rätt. De vill inte behöva konkurrera. Pirater har försökt sammanfatta hur marknaden förändras på mediamarknaden. Marcin har berättat hur ledarskap och föreningar är i förändring. Allt förändras med internet. Särskilt det här med vidarebefodring av information och opinionsbildning. Medias heliga uppgift. Dagens präster sitter idag på bonnierägda redaktioner.

Men nu har väl tryckpressen kommit? Plötsligt behöver inte bibeln läsas på latin, och plötsligt behöver inte opinionsbildning ske från de betalda journalisterna, utan också från människor som bara drivs av sitt privata personliga engagemang. Människor kan faktiskt hitta information på millisekunder. Människor kan argumentera utan att behöva publiceras i en papperstidning med subjektiv utgivare.

Det är klart att man känner sig hotat. Katolska kyrkan var hotad av Martin Luther. De ville inte att deras heliga uppgift skulle vara tillgänglig för folket. Är det konstigt att deras privata intressen stod ivägen för utveckling så länge?

Martin Schori känner sig hotad. Så här skriver han:
"För bloggosfärens hybris har lett till krav på att etablerade medier, med jobbiga saker som utgivarskap att tänka på, ska nyhetsvärdera efter vad ett gäng bloggare, inte sällan med rättshaveristiska drag, skriver. Och visst ska chefredaktörerna vara lyhörda, men en icke-nyhet blir inte nyhet bara för att ett tiotal personer aldrig slutar älta den."
Dagens Nyheter känner sig tydligen också hotade, och skyller på att Sveriges politiskt aktiva liberaler är mutade hela bunten. För är du inte betald har du ingen anledning att tycka. Inte konstigt att gammelmedia tror att piratideologin och gratiskulturen bara handlar om pengar.

Bonus: (mp) har bra idéer som vanligt. Nu tar de upp lönegapet och papperslapparna. Duktigt (mp), hoppas vi slipper er 2010.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Väl formulerat. Håller helt med. Synd att piratpartiet är så oseriöst, annars skulle säkert fler rösta på er.

/f.d. folkpartist

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

På vilket sätt är vi oseriösa?

Förstår att en f.d. folkpartist håller med en piratpartist. Jag var själv folkpartist tills jag upptäckte att folkpartiet inte är liberala längre.

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper