Kommunikationscensur på gång igen

Nu har Australiensarna gjort det igen. Känns som igår de fällde killen med Simpsons-porr i Högsta Domstolen.

Nu vill de förbjuda länkning. Länkar man lite fel kan man få betala upp till 11 000 $. Är det bara barnporr det handlar om? Nej! Bland annat Wikileaks är svartlistad.
"Wikileaks is a website that publishes anonymous submissions and leaks of sensitive governmental, corporate, or religious documents, while attempting to preserve the anonymity and untraceability of its contributors." - Wikipedia under "Wikileaks"
Hade nog varit ganska bekvämt att ha den här lagen ifall dokument börjar läcka igen, som det gjorde med ACTA, ett intergritetskränkande mellanstatligt avtal som staterna just nu kämpar för att hålla så hemligt som möjligt.

Hax, Nyheten.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper