Den efterlängtade kritiken (!) och kulturliv i Lund och snart Sverige (?)

Sverige stäms av den norska avdelningen av internationella juriskkommissionen för att vi bryter mot de mänskliga rättigheterna. Och några sossar (!) har gjort något vettigt och lämnat in motionen ”Inför moratorium för mer integritetskränkande politik - Gör om gör rätt”. Ja, det är FRA-lagen det handlar om.

Äntligen ska det prövas om historien är etiskt riktig också. Jag förstår inte hur mycket som behöver prövas utöver att läsa lagförslaget. Lite sent kommer det också.

Magnus Andersson kommer med smarta idéer här på newsmill. Skippa ungdomsgårdar och lägg pengarna på bättre saker. I Lund finns det redan många smarta lösningar. Kanske utöka aktiviteten på Mejeriet? Ungdomsrabatter? Fler satsningar av typen Musik Direkt, Ung på Scen, LEL-EL och SPYMF on stage rekommenderar jag.
Mer pengar till Wickmanska hade inte varit fel. De erbjuder ikväll, utöver sitt vanliga kaffe, te, mat och tilltugg, bland annat musik från Martin & Albin, Loke, Sara Vikström Olsson (Som häromdagen tog sig till skånefinal i musik direkt) med mera. Det bjuds på föreläsningar, workshops, alternativkonst, poesi och dans.
Program till ikväll finns här.

Kulturnatten är också ett stort, välbesökt och positivt arrangemang Lund drar igång varje år. Resultaten av dessa arrangemang och satsningar är inte bara att ungdomar "har någonstans att vara", vilket i sig är otroligt viktigt. Det gör också att det kulturella ungdomslivet blir otroligt levande. Det finns i Lund lokalungdomsband som säkert majoriteten av Lunds ungdomar känner till. Folk ger sig dessutom ut och träffar varandra, vilket ger ungdomslivet i Lund en speciell anda. En anda av närhet som jag tror bidrar till att minska mängden hat- och våldsbrott unga sinsemellan.

(Glöm inte att följa rättegången på trial.thepiratebay.org (spectrial) )

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper