Rättegången kan följas via piratbyråns egna sida "Spectrial" och via Piratpartiet live. Jag har nyss, efter tips från sidan HejFRA.se lagt till texten nedan till min signatur.
"Hej FRA!
Det finns ingen anledning att läsa mitt mail. Jag har ingenting att göra med Hamas, FARC eller PKK. Jag har aldrig gjort Sawm eller tillverkat en bilbomb, jag vet knappt ens vad fatwah betyder. Men tack för visat intresse!

PS. Terroristattacker kommer knappast att planeras över okrypterade mail. Sabba FRA-lagen på www.hejfra.se"
Dessutom kan ni läsa hur Rick Falkvinge svarar på att det är svårt att engagera unga i politiken. Att Falkvinge, som leder ett parti utanför riksdagen men med en ungdomsrörelse som snart är större än SSU, kommer med bemötandet känns självklart.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper