En bit in från rättegången

Jag kommer inte aktivt rapportera rättegången. Det känns överflödigt när så många duktiga bloggare gör det redan. Rick Falkvinge följer jag själv. Oscar Swartz skriver lite halvt på sin egen blogg (där jag läser) och rapporterar noggrannare på nyheter24 (läser ej). Sidan spectrial är jättebra (TPBs egen sida).

Metro kallar det "Fiasko för åklagarsidan i Pirate Bay-rättegången". Peter Sunde sammanfattar själv på twitter med orden "Epic Winnings lol".

Men vad som iallafall bör tas upp är TiAMOs advokats försvar som hittas här. Det viktigaste var:
"Pirate Bay är en sajt som bygger på användarnas material. Det är alltså en användargenererad sajt. Det är inte Fredrik Neij eller någon annan operatör som tillhandahåller material — det är användarna själva.

Det står också klart för varje användare att det inte finns något upphovsrättsskyddat material på The Pirate Bay.

[...]

Fredrik argumenterar att torrentfilens närvaro på The Pirate Bay inte med automatik gör att verket är tillgängligt för nedladning. Det krävs att den personen som laddat upp torrenten (eller en annan seed, min anm) har en klient igång och aktivt delar ut materialet. Torrentfilens närvaro på TPB är alltså inte en indikator på att något tillgängliggörs. (Detta vet alla som försökt plocka torrents från sämre torrentsites än TPB och upptäckt att det inte finns några seeds.)

Vi vet inte vem som är uppladdare. Vi vet inte hur han eller hon har fått tag i förlagan (och därmed om det är en olaglig kopiering). Vi vet inte om det har skett någon kopiering."

Marcin de Kaminski har lagt upp sitt tal på sin blogg som han höll under rättegångens första dag. Läsvärt och vackert!
Norrländska Socialdemokraten berättar om precis den marknadsförskjutning jag brukar tala om när de skriver "Att försöka stoppa detta [Fildelningssystemet] är som att försöka förvandla oss till ett digitalt Nordkorea, eller förbjuda traktorn till förmån för hästen. Det blir omöjligt.". Jag menar att det inte är statens uppgift att i ett kapitalistiskt samhälle stifta lagar som gör det enklare för den svagare delen av marknaden. Om vi har en kulturmarknad där många vill sälja sina verk för ett pris och många andra vill ge bort sina verk gratis kommer automatiskt de som tar betalt för sitt verk ha det svårare på marknaden. Att de sedan blir skrämda av att tjäna mindre pengar är inte riksdagens sak att ta itu med i en kapitalistisk stat.
Jag lärde mig det här i Samhällskunskap A. När ska riksdagspolitikerna lära sig detta?

TILLÄGG: Monique Wadstedt som är en av representanterna för mediaindustrin kom med en kommentar att fundera över:
"Oavsett lagstiftningen så är det inte tillåtet att tjäna pengar på andras upphovsrättsskyddade verk utan att betala för sig."
Tack Badlands Hyena för tipset. Intervjun är här, den biten börjar 02:15.

Annat godis:
Idioti på internationell nivå från Henrik Alexandersson
Ännu lustiga överdrifter som Pär Ström hänvisar till i GenusNytt
Metro har uppenbarligen inte koll på läget. När ska termer som MILF och lolcats användas i deras nyhetsrapportering? Felen i ordlistan är många, och en massa ord saknas.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper