DN skriver om respekt inför lagen. IDG.se skriver om att EU vill avlyssna Skype (!). Badlands Hyena skriver återigen både underhållande och tänkvärt om företagarartister och döda marknader. Citat under i samma ordning.
"Rättsforskare presenterar ny attitydmätning: Rättegången mot The Pirate Bay visar att dagens upphovsrätt riskerar att urholka nya generationers respekt för rättsstaten."

"Skype är inte bara ett fantastiskt redskap för människor över hela världen att kommunicera via ljud och bild med släkt och vänner i andra städer, länder eller kontintenter. Det är också ett fantastiskt redskap för kriminella att hålla samtal säkra från spårning och avlyssning."

"Tusentals år före vår tideräknings början genomgick sumererna en liknande utveckling som vi. Många stora sagoberättare förlorade sin inkomst när en grupp radikala sagobytare började skriva ner de stora berättelserna med kilskrift på lertavlor. Lera var gratis och nu kunde vem som helst utan någon kostnad sprida sagorna. Tavlorna lades i “brännare” ungefär som i dag.

Plötsligt var myterna om gudarna inte längre förbehållna stora män som memorerade dem utantill. Fortsättningen är välkänd: berättarna dog i fattigdom och nöd, människornas minne försämrades, sagorna slutade skapas. Själva gudarna föll i glömska. Slutligen gick Sumer under."

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper