Är piraternas ideologi att vara snåla?

Det sägs ofta att pirater är pirater för att vi är snåla. Vi vill inte betala. Stämmer det? Inom piratvärlden hör man ofta om folk med idéer och projekt som öppnar frivilliga donationskonton med paypal, och ser pengarna regna in. Jag och många andra kulturfantaster laddar ner mycket, men köper mer än grannarna. Trots att jag är en 17-årig student har jag spenderat flera tusen kronor på min CD-samling. Då räknar jag bara musik, trots att min film- och spelsamling troligen är större.

Professor Roger Wallis är det senaste fenomenet. Professorn har forskat i hur spridning av multimedia påverkat marknaden och idag vittnat om fildelning och dess konsekvenser till försvarssidans fördel. På frågan om han begärde någon typ av ersättning (t.ex. reseersättning) avböjde han och sa att de gärna fick skicka blommor till hans fru istället. På sidan "Vi som tackat Wallis" har det registrerats gåvor till Wallis (mestadels blommor) för 34 000 :- (I skrivande stund, det växer stadigt). Swartz skriver både om blommorna och om förhöret med Wallis. Förhöret med Kristoffer Schollin verkar också ha blivit lyckat. Opassande-Emma skriver också om Wallis.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper