All vetenskap är genusvetenskap

Den här skiten om genuscertifiering på Lunds Universitet som jag hittade på GenusNytt. Alla kurser ska numera ha ett integrerat genusperspektiv. Vår allas favorit Tiina Rosenberg leder gruppen som genomför det här. Som politikintresserad öppnar det här för protester. Men som naturvetare öppnar det för kontradiktioner.

För det första kan behovet ifrågasättas. Måste verkligen vår vetenskap filtreras genom genusvetenskapen? Försämrar inte det den då vetenskap i regel ska vara så objektiv som möjligt? Bara lärarnas undermedvetna tolkningar och signaler är ett problem enligt mig.
För det andra kan idén och dess genomförande ifrågasättas. Tanja Bergkvist ifrågasätter detta på ett snyggt sätt. Hon koncentrerar sig på det naturvetenskapliga, där genusperspektiv är som svårast eftersom väldigt mycket inom naturvetenskapen (särskilt matematik och fysik) går mycket djupare in på naturen. På en nivå där mänskliga kön inte ens existerar, där inte mänskligheten existerar. Hon skriver:
"Detta betyder att studenter i exempelvis teoretisk fysik ska läsa kvantfältteori med genusinslag och att studenter i matematik ska få kunskap om vilka patriarkala strukturer som genomsyrar lösningarna till en godtycklig differentialekvation. Eller hur hade Tiina tänkt sig detta? Att Feynman-diagrammen (en beräkningsmetod inom kvantfältteorin) ska avskaffas eller döpas om då upphovsmannen Richard Feynman är en man? Kanske att en kvinna (möjligtvis hon själv?) ska utveckla alternativa lösningsmetoder för differentialekvationer och sedan skriva en bok som ska ersätta ordinarie kurslitteratur (som enligt målsättningen till varje pris måste vara skriven till hälften av kvinnor, det skulle nämligen ge ett ”kvinnligt perspektiv” inom ämnet. Projektgruppen får gärna utveckla denna fascinerande teori för mig vad gäller matematiken). Och hur kommer det för övrigt att bli med biologin? Skrämmande tanke!"
På sista frågan med biologin finns det ett svar iallafall då Tiina rosenberg leder gruppen. Tiina har ju själv sagt att:
"Jag tror inte ens på kön, annat än som en politisk och social konstruktion."
Om hon får säga sitt kommer alltså fortplantning försvinna från biologikursplaner. Och hur ska det gå med sexologin? Nu när biologiska kön inte finns bör ju vaginalt sex logiskt sett inte existera. Och hur ska det gå med historiedelen av kursen? Antingen är det Tiina eller lärarna som får någonting att bita i. De som lider är iallafall garanterat eleverna.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper