EU i sitt ässe

EU har tydligen för våra pengar åstakommit en "informationsfilm" i klass med vilken B-flashfilm som helst. Skillnaden är väl dock att en vanlig flashfilm behöver vara bra för att bli lanserad. Filmen har, precis som resten av kampanjen, cirkustema. Dessutom är filmen ganska tom på budskap. Det framförs inte heller på ett bra sätt. Kort sagt hade mina vänner på media troligen åstadkommit bättre.

Men det är inte kvalitén jag motsätter mig. Det är idén att ta våra skattepengar för att göra en tecknadcirkusfilm. Resten av cirkuskampajnen verkar inte bättre.

EDIT: Länken verkar inte fungera längre.

2 kommentarer:

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Blir nyfiken på vad det handlar om, men dina länkar fungerar inte. Kan du länka om?

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Länken är borta, kan inte leta upp den just nu. Kan du sluta kommentera i mitt namn?

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper