Pirater

Johanna Nylander dödar myten om att politiskt aktiva pirater är en grupp pojkar.

Rick Falkvinge länkar till nio artiklar med samma innehåll. Riksdagspartierna har tappat 9000 medlemmar senaste året. Piratpartiet har ökat med 4000 medlemmar (derivera det!).
Det lustiga som Falkvinge tar upp är att alla artiklar har samma stycke:
"Partierna utanför riksdagen ökar däremot. Piratpartiet ökar snabbt, men för att bli medlem krävs bara ett enkelt klick på hemsidan. Under de senaste fyra månader, när fildelningsdebatten rasat, har partiet fått 4 000 nya medlemmar och har nu över 10 000."
Som svar skriver han att:
"“För att bli medlem krävs bara ett enkelt klick på hemsidan”? Med extra betoning på enkelt? (Finns det svåra klick?)
[...]
Slutsats: Åtminstone tre andra partier — Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet — har det lika lätt att bli medlem. Varför känner sig då gammelmedia tvungna att uttrycka sig förklenande om Piratpartiets kraftiga medlemsökning och förklara bort den med att “man blir medlem med ett enkelt musklick”, vilket inte ens är sant, och när dessutom åtminstone Moderaterna och Socialdemokraterna har precis samma modell? Och när — i mitt tycke — Miljöpartiet har gjort det ännu enklare, där man bara behöver skicka ett personnummer med SMS"
Artiklar 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper