En liberal om upphovsrätten

Sydsvenskan har inte bara skrivit sju sidor om upphovsrätten i B-delen i söndags. Dessutom är sex av sidorna uppladdade på The Pirate Bay. Ett initiativ jag är väldigt positiv till. Ett statement som gott nog blir vanligare och vanligare. Jag mailade och frågade under vilken typ av skydd de är.

Men hur liberal är egentligen tanken om att förbjuda ägande? Det finns egentligen två sätt att se på det.

Att hävda ett ägande över kunskap och media kan verka idiotiskt. Likaså att hävda ägande över en idé eller en åsikt. Kan ett samhälle verkligen må bra av detta? Bör det inte spridas för att nå sin maximala positiva effekt?

Rätten till ägande är viktig för mig. Och upphovsrätten (och patenträtten) är i grund och botten en rättighet till att hävda ägande över ett verk. Kan ett liberalt samhälle verkligen begränsas genom att förbjuda den här rätten?

Jag anser att båda är otroligt starka argument. Samtidigt som rätten att kunna hävda ägande är otroligt viktig verkar det meningslöst och dessutom improduktivt att hävda ägande över idérelaterade abstrakta ting, såsom kunskap, media och åsikter. Så jag vill blanda in en tredje liberal grundtanke. Folkets fria val.

Personligen vill jag ha en mindre framträdande upphovsrätt. Jag vill inte att folk hävdar vinstintresse och ägande av idérelaterade ting. Det finns andra sätt att tjäna pengar. Men samtidigt hävdar jag rättigheten att, om man vill, få äga tinget.

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper