Modern kultur?

Fokus tar upp Johanna Nylander och den fråga hon talat om länge. En viktig fråga. Varför ses inte datorspel som kultur likvärdig de äldre typerna?

Datorspel ses ofta som ett problem. Man säger att många blir beroende av spel som t.ex. World of Warcraft och Counter-Strike. Visst finns det spel av lägre och högre kvalité. Inte konstigare än att vissa tillbringar sina dagar med att lusläsa billiga pocketdeckare när vissa läser Strindberg. Det är klart att det finns många som anser att datorspel inte bör räknas som kultur. Dessa är enligt mig för konservativa. Många datorspel är inte mer än interaktiva böcker. Interaktiviteten kan bidra att ge många fler perspektiv och aspekter till ett konstverk. Datorspelsprocucenterna är knappast heller de första som använt interaktivitet i sin konst.

Johannas simplaste krav är inte stort. Ge datorspel samma sexprocentiga moms som böcker. För de är lika mycket konst och kultur båda två.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper