Rick Falkvinge om gammelmedia

Rick Falkvinge länkar och citerar till ett flertal gammelmediaartiklar som plötsligt lyckas se fildelningen lite mer objektivt. Majoriteten av gammelmedia idag brukar lägga sig långt långt upp i upphovsrättsaktivisternas knä. Men t.ex. smålandsposten skriver:
"Den reella faran är dock en annan. Hela branscher låser nu fast sig vid att göra rättsprocesser till en del av sina affärsmodeller. I en tid när saker förlorar sitt värde, ligger framtidsmöjligheterna i att framgångsrikt lära sig att exploatera gratisvärlden. Detta bortser dagens företagsledare inom nöjesindustrin ifrån och väljer i stället att stenhårt satsa på att stämma folk.
Och för att kunna vara framgångsrika i detta krävs hårdare lagar och strängare straff. På så sätt skapas en ond cirkel, som inte leder framåt för någon.
Inte för upphovsmännen, inte för företagen och inte för konsumenterna."
Helsingborgs Dagblad tar upp två aspekter av strikt copyrightproblematik. Både att spridningen hindras och att verk blir svårare att producera:
"Det fanns ingen copyrightlagstiftning när Shakespeare levde. Det var nog tur. Hade det funnits det hade vi kanske aldrig hört talas om honom. När han dog, välbeställd trots att han inte hade copyright på en enda rad han skrivit, hade han byggt en karriär på att låna inspiration från andras verk och göra dem bättre."
I den censurerade artikeln "Hamna på Pirate Bay är bara positivt" skriven av musikgruppen The Spitts säger de själva att:
"Om vår skiva hamnar på Piratebay så ser jag det bara som positivt. Det finns en ärlighet i fildelning - ju bättre musiken är desto större spridning får den. Det är omöjligt för ett mindre band att överleva enbart på skivförsäljning idag."
Eva Franchell skriver i Aftonbladet:
"I själva verket kan man säga att riksdagsledamöterna bär en hel del ansvar för Pirate Bay. Politikerna har i många beslut upp­manat till svensk teknikutveckling. Vi har satsat på hemdatorer, bredband och dataundervisning i skolan. Det är klart att den unga generationen blev hackers. Vi utbildade de nätverkstekniker och systemutvecklare som sedan utgjorde grunden för Pirate Bay. Svenska ungdomar ligger bakom många av de stora globala nätframgångarna som Napster, Skype och Kazaa.

Se där, tjugohundratalets mest framgångs­rika svenska kulturarbete bedrivs av hackers som nu riskerar åtal för sina bedrifter."

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper