Absurdt

Badlands Hyena får straff för brott mot upphovsrätt att igen verka absurdt när de jämför det med babylonsk lagstiftning:
"Låt oss därför titta på paragraf 8, som passar bättre:

If any one steal cattle or sheep, or an ass, or a pig or a goat, if it belong to a god or to the court, the thief shall pay thirtyfold; if they belonged to a freed man of the king he shall pay tenfold; if the thief has nothing with which to pay he shall be put to death.

Om en pirat alltså stjäl en låt, en film eller en bok, något som tillhör en artist eller författare (en gud), ska tjuven betala trettio gånger värdet. Men om tjuven inte har någonting att betala med ska han dödas.

Säg att tjuven har laddat ner en cd värd 149 kr. 30 x 149 = 4.470 kr. Summan han ska betala är alltså 4.470 riksdaler.

Men när Vänersborgs tingsrätt dömde en 44-årig man för att ha fildelat fyra låtar fick han böta 24.000 kronor. Betyder det att våra lagar är strängare än Hammurabis? Att Reinfeldt är hårdare än Hammurabi?"


På tal om absurdt, så rapporterar Pär Ström om en konferens kring "manlighet och machoideal". Vad ska då diskuteras där? Mäns våld mot kvinnor! Inte konstigt, då det är den allmäna definitionen av manlighet. För tankarna till Lokes "Schyssta killens sång" [text].

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper