Dagens politiska och konstnärliga läge

Enligt min humla hittar man en svidande kritik av dagens politiska läge. Om kritiken mot piratpartiet som enfrågeparti. Och hur övervakningsarbetet går till. Det han skriver om våra integritetskränkande åtgärder leder tankarna till V for Vendetta. Se klippet nedan.

Jag upptäckte idag att en väldigt bra kortfilm gjord av mina vänner med mera (Bland annat GK som senare blev...vet någon om han blev filmledare eller bara filmproducent på Spyxet?) är censurerad. Precis som i andra filmer använder de då och då ljudklipp på upp till 20 sekunder till soundtracks. Soundtracksen är en väldigt viktig del av filmen, då de är noga genomtänkta för att ge filmen rätt atmosfär. Och filmens poäng är atmosfären.

Och folk säger att upphovsrätten är till för att skydda konstnärer. Sådant här gör mig pissed.


Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper