Morgonens länkar

Henrik Alexandersson berättar varför EU inte ska lägga sig i Svensk strafflagstiftning. Sammanfattas i orden:
"Vill vi verkligen ha samma lagar och straff överallt? I Frankrike är det till exempel olagligt att ifrågasätta det påstådda turkiska folkmordet på armenier en gång i tiden. I Tyskland är det olagligt att vara med i vissa politiska organisationer. I England har lagstiftarna gjort det mer eller mindre omöjligt att demonstrera. (I vart fall mot regeringen.) På sina håll är aborter olagliga. Och rättsstatens ställning kan ifrågasättas i många av EU:s medlemsstater."
Amelia Andersdotter (EU-kandidat 2 i Piratpartiet) skriver om hur Patent skadar miljön. Vilket gör att vi pirater även har ett finger med i miljöfrågan, precis som alla andra. De frågor vi tar upp; Skyddat privatliv, spridning av kultur och kunskap, grundläggande demokratiska rättigheter och friheter, de genomsyrar hela samhället, och påverkar därför väldigt många fler frågor än man tror.


SugBloggen beskriver med en underhållande novell hur avstängning från internet är omöjligt att genomföra i västländer. Vårt samhälle är internet.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper