"Det går åt helvete med allt"

Jag skulle vilja skriva nu. Om Datalagringsdirektivet och hotet det utgör för Sverige. Direktivet som tvingar operatörer att spara ALL tillgänglig information om oss. Till och med geografisk position för oss som har mobiltelefoner utan anonymt kontaktkort.

Jag vill också skriva om HADOPI-lagen. Den franska lagen som stänger av misstänkta brottslingar från internet. Inte bara okompenserade, utan de får dessutom betala sin internetavgift ändå! Lagen ger också rätt att installera spionprogram på privata datorer.

Men jag hinner inte. Så istället länkar jag. Henrik Alexandersson publicerar remissröster om Datalagringsdirektivet. Om HADOPI får ni både DN och Rick Falkvinge.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper