Telekompaketet med mera

Lite lästips om Telekompaketet. Newsmill börjar fyllas av riktigt vettiga människor som skriver om Telekompaketet. Min stora politiska förebild Henrik AlexanderssonLänk som i ett år följt och rapporterat kring telekompaketet har skrivit "Parlamentet måste börja tala med oss användare". Vår andrekandidat tLänkill EU som är läskigt bildad i sådana här frågor, Amelia Andersdotter, har skrivit artiklarna "Nejet ett bakslag för friheten på internet" och "Näringsdepartementet har tagit fel strider". Slutligen har Erik Josefsson från vänstern skrivit "Telekomomröstningen är ett demokratiproblem".Länk

Scaber Nestor säger skämtsamt:
"Kan inte nån sticka till Frankrike och säga:

"Nej herr Sarkozy, du får inte inskränka på de mänskliga rättigheterna för att dina golfkamrater i upphovsrättsindustrin säger att du måste.""


Riksdagsledamot Karl Sigfrid säger om IFPIs logik:
"För att dra en parallell. Om en person begår en våldshandling med en skruvmejsel är det inte bara tillverkaren och butiken som ska hållas ansvariga utan även taxibolaget som personen anlitade för att åka till järnbutiken. Med en sådan juridisk utveckling har vi snart ett kabel-tv-internet som bara stora, etablerade aktörer får fylla med innehåll."

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper