DDoS AFK & FRA

Angående lagrådsremissens kritik mot FRAs speciella domstol skriver:
"Vidare är det riktigt o-mysiga är att man anser att rätten att överklaga inte är så viktig. Det går tydligen att gardera bort eventuella överklaganskrav genom att redan från börja ha en kompetent domstolsliknande ickedomstol. Man säger att:

"...de marginella fördelar som kan vinnas med en överklaganderätt kan lika väl uppnås genom en hög kvalitet på domstolens ledamöter och ombuden."

Bra resonemang. Verkligen bra. Rättssäkert till tusen, särskilt i den så kallade "domstol" som ska handha ärendena. Leker man den beryktade leken där man byter ut värdeord, så blir det än tydligare:

<> De marginella fördelar som kan vinnas med folkvald representation kan lika väl uppnås genom en hög kvalitet på det tillsatta styret."
Dessutom tipsar Marcin om www.internetavgift.se. En sida där man får instruktioner för hur man med hjälp av en krona och två minuter ur sin vardag kan hjälpa till att jävlas med Danowsky som var målsägarbiträde i TPB-rättegången.
"Avgiften har efter uträkning fastställts till den lägsta betalning din internetbank kan genomföra.

Pengarna sätts in direkt till
Danowsky & Partners Advokatbyrå KB. Plusgiro 79 31 21-5.

Ange KLF 23, PURCHASE OF MEDIA, Här är kronan jag är skyldig dig Klasse, eller valfritt annat meddelande som referens.

Avgiften ska betalas av alla oss som utnyttjar internet. Om betalningen är felaktig så ska Danowsky & Partners Advokatbyrå KB enligt lag betala tillbaka avgiften skyndsamt. Sker inte så kan man kontakta kronofogden för att få tillbaka sin avgift.

I takt med att många internetanvändare börjar betala sin internetavgift kommer Sveriges krisdrabbade banker gynnas genom avgifterna som Danowsky & Partners Advokatbyrå KB får betala för överföringarna. Dessutom ger det ett arbetstillfälle på Danowsky & Partners Advokatbyrå KB. De måste nämligen bokföra alla betalningar.

Genom att så många som möjligt betalar in en liten summa (t.ex. 1 krona) på ovanstående Plusgiro får Danowsky & Partners Advokatbyrå KB spendera mycket tid och pengar på att hantera betalningarna. Förmodligen mer än pengarna som faktiskt sätts in. Givetvis går de inte till något The Pirate Bay-skadestånd - det är ju inte det som betalas, och anser du att det är en felinsättning har du full rätt att kräva pengarna tillbaka vilket orsakar ännu mer merarbete.

Tack för att du betalar din internet-avgift!"

2 kommentarer:

Eric sa...

Tjena! Tänkte bara påpeka att du skrivit lite fel, Danowsky var målsägarbiträde (alltså advokat), inte åklagare.

/Eric

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Rättat, tack :)

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper