Prostitutionsfrågan uppe igen

Centerns Ungdomsförbund stödjer en legalisering av prostitution. Fredrick Federley stödjer det. Thomas Bodström är emot (Vilket är ännu ett argument för).
"Vissa är kära, vissa är kåta, vissa vill bara ha pengar. Det är väldigt individuellt och jag tycker inte det är något en annan människa ska lägga sig i överhuvudtaget, säger Hanna Wagenius, som är ordförande för Jämtland–Härjedalens CUF–avdelning"

Som liberal håller jag självklart med. Jag ser inte problemet i en bransch där både köparen och säljaren är frivilliga. Jag ser snarare problemet i en bransch där säljarna ofrivilligt smugglas in och tvingas arbeta. Jag ser problem i en bransch där korrekta avtal och fackförbund är helt omöjligt på grund av lagstiftning. Jag ser problem i en bransch som är helt utan arbetsmiljöregler, och därför farlig.

Bonus: Amelia Andersdotter reder ut telekompaketet i Newsmill.

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper