90 minuter kvar

Om 90 minuter kommer domslutet mot The Pirate Bay. Peter "Brokep" Sunde, Gottfrid "Anakata" Svartholm Warg, Fredrik "TiAMO" Neij, och Carl Lundström. Piratrörelsens och internets front. Ska historien upprepa sig som den gjorde med Guillou (den jäveln, för övrigt), eller ska vi inse att det är juridiskt fel och dessutom lönlöst att döma dem?

Vinnes vi har vi klarar stage one of three. Vi kan inte vänta oss att det är vunnet förrän vi har slagit dem i HD. Jag publicerar domslutet efter religionslektionen.

Här berättas den om en rysk gatufest till stöd för hjältarna som nämndes tidigare. Vet att ni har folkligt stöd. I Sverige och resten av internet!

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper