För piraterna är så dåliga...

...jämfört med historieskrivarna. Piraternas kapitel har skrivits under tider då Engelska och franska kronan hade sina värre tider. Dagens kapitel skrivs när västvärlden med plutokratin[ett samhälle där den politiska makten fördelas efter förmögenhet eller inkomst] USA i spetsen skriver. USA skriver om somaliska pirater. Och det syns, enligt den här artikeln:
Artikeln beskriver först hur historien egentligen ligger till med pirater version 1700-tal. Jag tänker inte gå in på det, men det finns i artikeln. Läsvärt!
Näst beskriver artikeln vad som hände i Somalia när styret av landet tappade kontrollen. Båtar dök upp. Europeiska båtar. Europeiska båtar som antingen kom med avfall av typen tungmetaller eller kärnavfall. Kusten blev värre och värre att leva i.
"The coastal population began to sicken. At first they suffered strange rashes, nausea and malformed babies. Then, after the 2005 tsunami, hundreds of the dumped and leaking barrels washed up on shore. People began to suffer from radiation sickness, and more than 300 died."
Och vad gör Europeerna åt situationen de skapat? Ingenting enligt artikeln. Gör de överhuvudtaget någonting för att rensa havet utanför Somalia? Ja! De tömmer haven på fisk. Europeiskt tjuvfiske är också ett stort problem i Somalia.
"More than $300m worth of tuna, shrimp, lobster and other sea-life is being stolen every year by vast trawlers illegally sailing into Somalia's unprotected seas. The local fishermen have suddenly lost their livelihoods, and they are starving."
Och slutligen om piraterna:
"This is the context in which the men we are calling "pirates" have emerged. Everyone agrees they were ordinary Somalian fishermen who at first took speedboats to try to dissuade the dumpers and trawlers, or at least wage a 'tax' on them. They call themselves the Volunteer Coastguard of Somalia - and it's not hard to see why. In a surreal telephone interview, one of the pirate leaders, Sugule Ali, said their motive was "to stop illegal fishing and dumping in our waters... We don't consider ourselves sea bandits. We consider sea bandits [to be] those who illegally fish and dump in our seas and dump waste in our seas and carry weapons in our seas." William Scott would understand those words."
Är någon förvånad över deras uppkomst nu? Reaktion skapar motreaktion. Vi våldtar dem, de våldtar gärningsmännen. Nationellt självförsvar. Jag är medveten om att inte alla pirater är sådana, och det tas också upp i artikeln, men detta är orsaken till rörelsens uppkomst och tillväxt. Till slut dras en parallell till den moderna piratrörelsen, lite felplacerad dock:
"The story of the 2009 war on piracy was best summarised by another pirate, who lived and died in the fourth century BC. He was captured and brought to Alexander the Great, who demanded to know "what he meant by keeping possession of the sea." The pirate smiled, and responded: "What you mean by seizing the whole earth; but because I do it with a petty ship, I am called a robber, while you, who do it with a great fleet, are called emperor." Once again, our great imperial fleets sail in today - but who is the robber?"

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper