Pressmeddelande från Piratpartiet Press 11:05

“Domen är vår biljett in i Europaparlamentet”

Idag förklarades The Pirate Bay olagligt av tingsrätten i Stockholm. Den internationella uppmärksamheten har inneburit att pirater över hela Europa har organiserat sig. För Piratpartiet i Sverige innebär domen ett kraftigt ökat folkligt stöd och därmed större möjligheter att nå EU-parlamentet.

– När Sverige väljer att olagliggöra en av våra mest framgångsrika ambassadörer visar det hur viktigt vårt arbete i Piratpartiet är. De folkvalda idag verkar mer vara ute efter att vinna över utvecklingen än att representera befolkningen. Det vill vi ändra på, säger Christian Engström, Piratpartiets toppkandidat till EU.

Att förklara kulturskatten The Pirate Bay för olaglig är att skjuta bredvid målet och föra utvecklingen tillbaka. Det är fel väg anser Piratpartiet. Internet, som idag blivit en integrerad del av samhället, är under ständig attack från särintressen som bedriver lobbyverksamhet i EU.

– Vi har länge varit en ledande IT-nation, men med sådana här åtgärder ser vi snabbt till att hamna på undantag och bli beroende av andra nationers godtycklighet. The Pirate Bay är en unik plattform för kulturspridning mellan vanliga människor och för oberoende artister. Det vill vi bevara.

Dagens folkvalda har för klent på fötterna för att stå emot eller många gånger ens inse att medborgarnas rättigheter trampas på.

– Anledningen till att Piratpartiet finns och behövs har sällan varit tydligare. Domen är vår biljett in i Europaparlamentet, avslutar Christian Engström. Fildelning är positivt för samhällsutvecklingen, vilket dagens unga väljare förstår.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper