Politiskt jäv från HAX

Klippt rakt av från Henrik Alexandersson:
"Politiskt jäv

Tänk om vi kunde få en vettig debatt om våra domstolar – nu när diskussionen om jäv ändå är i full gång rörande TPB-rättegången.

Vad innebär det till exempel att sverigedemokrater sitter som nämndemän och dömer – i fall mot "utlänningar", som kan riskera sitt uppehållstillstånd om de fälls?

Klarar miljöpartister av att vara opartiska i mål om miljöbrott?

Är moderater kanske strängare än andra nämndemän i narkotikamål?

Har sossar förutfattade meningar när det gäller skattemål?

Kan företrädare för de partier som införde IPRED-lagen fatta opartiska beslut i fildelningsmål?

Är det verkligen så bra med politiker som nämndemän?

Och borde inte lagstiftning (politiker) hållas så långt bort från domstolarna (där politiker i dag är nämndemän) som möjligt?"
True that, säger jag. Och ett annat problem med dagens system är att det i princip är omöjligt att få ett bra snitt av befolkningen som bedömer. Inte mer än en typ av person får chans att döma.

Dessutom: Näringsdepartementet har bjudit in till ett journalistseminarium om telekompaketet. Bara gammelmedia får ställa frågor. Det är inte gammelmedia som känner till den här historien. Det är inte gammelmedia som sett kritiskt på den. Är det konstigt att Åsa Torstensson bara vill att gammelmedia får ställa frågor? Kullenberg, Marcin

2 kommentarer:

Anonym sa...

"Pengar eller ära kunna således ej förmå goda människor att regera, fortsatte jag. Ty de vilja ej öppet kräva lön för att regera och därigenom få namn av legohjon, ej heller vilja de i hemlighet skaffa sig vinning av sitt ämbete och därigenom bli tjuvar. Ej heller lockar dem äran; ty de äro ej ärelystna. Så måste man alltså tvinga dem, och de måste förmås att regera genom hotelse om straff. Detta tycks vara anledningen, varför det anses som en skam att gärna och villigt åtaga sig regeringen i stället för att tvingas till det. Och det svåraste straff, som kan drabba dem - det är, att de annars komma att själva regeras av sämre folk, om de ej vilja ta regeringen i egen hand. Det är av fruktan för detta, som de goda åtaga sig regeringen."//Platon

"Är det nu inte så, att dylika människor som enskilda personer - innan de kommo till makten - ha följande karaktär: antingen vilja de vara tillsammans med smickrare, som äro beredda att lyda dem i allt, eller också, om de själva ha behov av något, ödmjuka de sig och tveka ej att spela vilken roll som helst för att markera sin förtrolighet, men när de väl ha fått, vad de ville, stå de där som främlingar?

I högsta grad.

I hela sitt liv äro de således aldrig vänner till någon, utan äro alltid antingen en annans herrar eller en annans slavar. Men sann frihet och sann vänskap får den tyranniska naturen aldrig smaka.

Förvisso.

Kunna vi ej ha rätt att kalla dylika personer för opålitliga?

Jo visst." Återigen Platon. 2400 år gammalt, men historien tenderar att upprepa sig när man inget lär.

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Bra citat. Inte bara i den här diskussionen utan i många andra. Särtskilt det första har en särskilt poäng.

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper