PNR WTF

Idag avgörs hur det går med telekompaketet. HAX (Och Badlands Hyena) rapporterar redan om nästa problem. PNR - Passenger Name Records - är ett förslag för att lagra information om resor in och ut ur EU. Den är inte bara integritetskränkande, utan även ovanligt farlig för data mining.
Wiki:

Mönsterbaserad igenkänning är en av flera tekniker för informationsutvinning och betecknar sökandet efter mönster i stora datamängder. I detta sammanhang betyder mönster associationsregler. Det ursprungliga syftet för att söka efter associationsregler kom från behovet av att analysera transaktioner hos livsmedelsaffärer, närmare bestämt för att undersöka konsumentbeteende i form av köpta produkter. Exempelvis anger associationsregeln "öl => chips (80%)" att fyra av fem konsumenter som köper öl även köper chips.

Som ett medel för att bekämpa terrorism, anger National Research Council (USA) följande definition "Mönsterbaserad igenkänning söker efter mönster (inklusive avvikande datamönster) som kan associeras med terroristaktiviteter - dessa mönster kan liknas vid små signaler i en ocean av ljud."

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper