Ipredia

IPRED har nu trätt laga kraft. I kampen IFPI mot demokratin har IFPI tagit ett till poäng. Isobel, som också skriver om IPRED avslutar med orden:
"Ipred är del i en kontrarevolution. Ännu kan vi bara hoppas att vi, vi som är internet, klarar att mota den."
Hur ska vi gå till väga? Opassande-Emma hade en idé som nu med ett pressmeddelande skickats ut till alla över 12 000 piratpartister, och finns att läsa om här och var. Idén är att från bottennivån släppa lös internet. Väldigt många idag har en router som sänder trådlöst. Deaktivera lösenordsspärren på routern och döp om nätverket till Ipredia!

Ipredia bör få två effekter:
1. Internet blir friare och mer lätttillgängligt. Plötsligt kan du använda din iPhone eller bärbara dator på trottoaren i innerstaden utan att behöva betala, liksom snubben du temporärt leechar internet ifrån kan göra när han är utanför huset.
2. Domstolarna får det svårare. Väl i domstolen kan du hänvisa till iprediaidén. Den är kanske ur juridisk synpunkt dum, men den är fortfarande inte olaglig. Och om en åklagare kritiserar ipredia har han plötsligt gjort rättegången politisk. Slutsats: Alla kan fildela såväl som fuldela från din router utan att riskera straff.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper