Vad vi redan redan visste vet nu också gammelmedia

SvD Brännpunkt har också fått upp ögonen för APB (Antipiratbyrån). Hur de använder starkt illegala metoder, vägrar redovisa dem, och ändå tillåts utföra polisens arbete. Dessutom för att skaffa bevis för ett brott som inte nödvändigtvis har skett. Och alla gamla brott. Åtskilliga intrång. förtal. Falska anklagelser. TPB har iallafall följt lagen (och snart har vi ett domstolsuttalande på det). Är det inte dags att anmäla APB snart?

Antipiratbyrån kan ha begått dataintrång (André Rickardsson)

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper